Skip to main content

Wat doet een kynologisch gedragstherapeut ?

Een Kynologisch Gedragstherapeut helpt individuele hondeneigenaren bij het verkrijgen van inzicht in het gedrag van hun hond(en). Op een professionele en deskundige wijze ondersteunt de therapeut hen bij het ombuigen van probleem gevend gedrag van de hond naar gewenst gedrag. Een Kynologisch Gedragstherapeut leert eigenaren omgaan met hun (probleem gevende) hond, laat hen begrijpen wat er aan de hand is en wat zij zelf (eventueel onder uw deskundige begeleiding) kunnen doen om het gedrag van hun hond in betere banen te leiden. Daardoor valt er voor zo’n eigenaar vaak een stuk beter te leven met zijn viervoeter en daardoor wordt ook het leven van de hond in de regel een stuk aangenamer. Een gediplomeerd gedragstherapeut is dé deskundige op het gebied van hondengedrag en heeft tevens gedegen kennis van mensengedrag.

Een gedragstherapeut is in staat:

  • De juiste anamnese af te nemen en een correcte diagnose te stellen
  • Oorzaken van probleem gevend gedrag in te zien en te herkennen
  • De onderliggende motivaties te doorgronden
  • Normaal (probleem gevend) gedrag te onderscheiden van afwijkend (probleem gevend) gedrag
  • Lichamelijke oorzaken van probleem gevend gedrag te herkennen
  • Het besluit te nemen om eigenaar met hond door te verwijzen naar een geneeskundig specialist en de eigenaar daarover te adviseren
  • De juiste therapieën met de bijbehorende methoden te hanteren
  • De eigenaren te begeleiden met de ingezette therapie
  • Nazorg te bieden

Wilt u één van onze gediplomeerde gedragstherapeuten spreken en/of een afspraak maken voor een consult? Neemt u dan kontact met ons op. Wij helpen u graag!